Aktuali informacija dėl ginklų paėmimo/grąžinimo

D Ė M E S I O
ASMENIMS,  KURIŲ GINKLAI, GINKLŲ PRIEDĖLIAI, ŠAUDMENYS, JŲ DALYS   PAIMTI LAIKINAM SAUGOJIMUI  DĖL JIEMS PAREIKŠTŲ ĮTARIMŲ AR KALTINIMŲ PADARIUS TYČINĘ NUSIKALSTAMĄ VEIKĄ


    Informuojame, kad 2019 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojusiame naujos redakcijos Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo (toliau - Įstatymas) 41 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatyta, kad policijos įstaigos ir kitos įstatymų įgaliotos valstybės institucijos ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis (toliau – ginklai) paima kai asmuo įtariamas ar kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, nurodytą Įstatymo 18 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3 ir 4 punktuose. Ši nuostata yra švelnesnė nei ankstesnėje Įstatymo redakcijoje. Pasikeitus įstatyminiam reguliavimui ir nelikus teisinio pagrindo paimti ginklus kai asmuo įstatymų nustatyta tvarka įtariamas ar kaltinamas padaręs tyčinę nusikalstamą veiką kuri nėra įvardinta aukščiau minėtuose punktuose, nebeliko ir teisinio pagrindo laikyti iš šių asmenų paimtus ginklus.
    Atsižvelgdami į tai, asmenims, kurie Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos tarnybos Licencijavimo skyriui pateiks prašymus dėl ginklų grąžinimo, paimti ginklai (priėmus sprendimus), bus grąžinti, jei nebus kitų aplinkybių, nurodytų šiuo metu galiojančio Įstatymo 41 straipsnio 1 dalyje.

Atnaujinimo data: 2023-12-03