Policijos sistemos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema (PGK įsakymas)

Pareigybės pavadinimas2022 m.2023 m. III ketv.
Pareigybių skaičiusVidutinis mėnesio darbo užmokestis, euraisPareigybių skaičiusVidutinis mėnesio darbo užmokestis, eurais
Įstaigos Viršininkas14041,6014274,80
Įstaigos Viršininko pavaduotojas23665,2213883,81
Komisariato viršininkas83119,9083345,78
Būrio vadas0,51929,4012395,27
Patarėjas13419,0013634,80
Poskyrio viršininkas62263,6062594,56
Skyriaus viršininkas362860,31343092,33
Specialistas54,671802,71571959,72
Tarnybos viršininkas23042,6823252,49
Tyrėjas1771670,571761779,40
Valdybos viršininkas23370,0223595,65
Valdybos viršininkas23370,0223595,65
Vyresnysis patrulis21707,4021875,20
Vyresnysis postinis11621,800,51790,85
Vyresnysis specialistas28,331952,5029,52118,31
Vyresnysis tyrėjas179,501946,02189,672092,09
Vyriausiasis patrulis90,671318,9874,51417,74
Vyriausiasis postinis45,671599,4241,331711,49
Vyriausiasis specialistas21,672338,79222537,34
Vyriausiasis tyrėjas127,172362,00130,172525,64
Karjeros tarnautojai:  
Patarėjas32361,7122418,89
Poskyrio vedėjas12422,6312595,29
Skyriaus vedėjas22897,8823102,00
Specialistas11375,1311414,53
Vyresnysis specialistas41696,5841862,94
Vyriausiasis specialistas82062,7982214,54
Dirbantys pagal sutartį:  
Administratorius101224,29111381,13
Bendruomenės slaugytojas11259,390,51402,75
Darbininkas2839,5021075,20
Dezinfekuotojas11256,6411429,84
Dispečeris11162,0211273,30
Raštvedys11238,0411368,50
Specialistas2,331242,1510,51269,94
Statinių aptarnavimo specialistas31149,6031243,77
Transporto priemonių aptarnavimo specialistas21117,2021236,46
Vairuotojas21303,2021511,30
Vyresnysis specialistas29,331350,27291453,76
Vyriausiasis bendruomenės slaugytojas11353,5511496,83
Vyriausiasis specialistas71434,3551734,04
     

Išmokėtos vienkartinės piniginės išmokos iš sutaupytų darbo užmokesčio asignavimų per 2022 m.

Skatinimo priežastis2023 m.2023 m.
Darbuotojų skaičiusSuma, euraisDarbuotojų skaičiusSuma, eurais
     
     
Pareigybės pavadinimas2021 m.2022 m. IV ketv.
Pareigybių skaičiusVidutinis mėnesio darbo užmokestis, euraisPareigybių skaičiusVidutinis mėnesio darbo užmokestis, eurais
Įstaigos Viršininkas13815,0014041,60
Įstaigos Viršininko pavaduotojas23426,0223665,22
Komisariato viršininkas7,172723,0583119,90
Būrio vadas51702,930,51929,40
Kuopos vadas22089,94--
Patarėjas13147,9513419,00
Poskyrio viršininkas22236,1162263,60
Rinktinės vadas0,832642,10--
Skyriaus viršininkas312542,93362860,31
Specialistas48,671576,1054,671802,71
Tarnybos viršininkas32658,0723042,68
Tyrėjas194,51469,551771670,57
Valdybos viršininkas23108,4323370,02
Valdybos viršininkas2,173141,3823370,02
Vyresnysis patrulis21576,5721707,40
Vyresnysis postinis11252,7011621,80
Vyresnysis specialistas32,331718,8828,331952,50
Vyresnysis tyrėjas167,51752,69179,501946,02
Vyriausiasis patrulis104,671162,3490,671318,98
Vyriausiasis postinis45,171397,7545,671599,42
Vyriausiasis specialistas17,332037,7921,672338,79
Vyriausiasis tyrėjas110,52108,58127,172362,00
     
Karjeros tarnautojai:
Patarėjas31930,4232361,71
Poskyrio vedėjas11918,3612422,63
Skyriaus vedėjas22424,5722897,88
Specialistas11025,1311375,13
Vyresnysis specialistas5,171396,2041696,58
Vyriausiasis specialistas9,331709,6182062,79
Dirbantys pagal sutartį:
Administratorius101130,36101224,29
Bendruomenės slaugytojas11109,1611259,39
Darbininkas2738,302839,50
Dezinfekuotojas11151,8511256,64
Dispečeris11090,1011162,02
Kapelionas0,171362,90--
Raštvedys11109,1611238,04
Specialistas6,831042,192,331242,15
Statinių aptarnavimo specialistas3894,2231149,60
Transporto priemonių aptarnavimo specialistas2925,5021117,20
Vairuotojas2973,5021303,20
Vyresnysis specialistas18,51213,9529,331350,27
Vyriausiasis bendruomenės slaugytojas11215,3511353,55
Vyriausiasis specialistas8,331274,3271434,35
     

Išmokėtos vienkartinės piniginės išmokos iš sutaupytų darbo užmokesčio asignavimų per 2022 m.

Skatinimo priežastis2021 m.2022 m.
Darbuotojų skaičiusSuma, euraisDarbuotojų skaičiusSuma, eurais
     
     
Pareigybės pavadinimas2020 m.2021 m. IV ketv.
Pareigybių skaičiusVidutinis mėnesio darbo užmokestis, euraisPareigybių skaičiusVidutinis mėnesio darbo užmokestis, eurais
Įstaigos Viršininkas13678,4013815,00
Įstaigos Viršininko pavaduotojas23163,1623426,02
Komisariato viršininkas72701,997,172723,05
Būrio vadas41737,0051702,93
Kuopos vadas22014,3222089,94
Patarėjas0,173073,2013147,95
Patrulis1972,48--
Poskyrio viršininkas22143,1522236,11
Rinktinės vadas12609,310,832642,10
Skyriaus viršininkas332423,46312542,93
Specialistas511527,8748,671576,10
Tarnybos viršininkas32387,9132658,07
Tyrėjas1981445,96194,51469,55
Valdybos viršininkas33011,4223108,43
Valdybos viršininkas33003,192,173141,38
Vyresnysis patrulis21504,8521576,57
Vyresnysis postinis11236,7211252,70
Vyresnysis specialistas351735,8532,331718,88
Vyresnysis tyrėjas1551699,13167,51752,69
Vyriausiasis patrulis1051148,21104,671162,34
Vyriausiasis postinis491346,2045,171397,75
Vyriausiasis specialistas151975,9417,332037,79
Vyriausiasis tyrėjas1192040,15110,52108,58
     
Karjeros tarnautojai:
Patarėjas31862,7931930,42
Poskyrio vedėjas21767,330,172122,23
Poskyrio vedėjas--11918,36
Skyriaus vedėjas--0,172478,56
Skyriaus vedėjas32208,1822424,57
Specialistas21099,5111025,13
Vyresnysis specialistas61289,365,171396,20
Vyriausiasis specialistas171657,999,331709,61
Dirbantys pagal sutartį:
Administratorius101068,09101130,36
Asmenų aptarnavimo tarnautojas1835,10  
Bendruomenės slaugytojas11072,0511109,16
Darbininkas2704,122738,30
Dezinfekuotojas11071,1811151,85
Dispečeris11084,6011090,10
Kapelionas11227,500,171362,90
Raštvedys11123,1011109,16
Specialistas111035,006,831042,19
Statinių aptarnavimo specialistas3858,003894,22
Transporto priemonių aptarnavimo specialistas21004,842925,50
Vairuotojas2968,002973,50
Vyresnysis specialistas281167,2818,51213,95
Vyriausiasis bendruomenės slaugytojas11219,9011215,35
Vyriausiasis specialistas91219,738,331274,32
     

Išmokėtos vienkartinės piniginės išmokos iš sutaupytų darbo užmokesčio asignavimų per 2021 m.

Skatinimo priežastis2020 m.2021 m.
Darbuotojų skaičiusSuma, euraisDarbuotojų skaičiusSuma, eurais
     
     

Atnaujinimo data: 2024-02-09