Triukšmas bute – kaimynų teisės ir triukšmadarių „pareigos“

Triukšmo prevencijos Klaipėdos miesto savivaldybės viešosiose vietose taisyklės privalomos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims.

Triukšmas pagal paros laiką skirstomas:

dienos – nuo 7 val. iki 19 val.
vakaro – nuo 19 val. iki 22 val. (negalima triukšmauti)
nakties – nuo 22 val. iki 7 val. (ramybės metas, kuomet draudžiama triukšmauti, vykdyti remonto ar statybos darbus)

Daugiabučiuose namuose įsikūrusių įmonių (parduotuvių, barų, kavinių ir kt.) ir įstaigų savininkai, esant gyventojų skundams ir pareigūnams nustačius triukšmo ribinių dydžių viršijimus, privalo normalizuoti triukšmo lygį ir keisti triukšmo šaltinio naudojimo laiką.
Civilines pirotechnikos priemones galima naudoti ne arčiau kaip 75 m nuo gyvenamųjų pastatų dienos ir vakaro laiku (7–22 val.), išskyrus organizuojamus renginius, kuriems išduotas Savivaldybės leidimas.
Gyvenamojoje aplinkoje vykdyti veiklą, keliančią triukšmą (išskyrus statybos darbus), galima nuo 7 iki 22 val., netrikdant viešosios rimties ir neviršijant Lietuvos higienos normoje nustatytų triukšmo ribinių dydžių (viešosios rimties trikdymas – šauksmai, švilpimas, garsus dainavimas arba grojimas muzikos instrumentais ir kitokiais garsiniais aparatais, kiti triukšmą keliantys veiksmai viešose vietose, o vakaro ir nakties metu – gyvenamosiose patalpose, įmonėse, įstaigose ar organizacijose, kai tai trikdo asmenų ramybę, poilsį ar darbą).
Sporto aikštelėse, aikštynuose bei žaliosiose vejose, esančiuose arčiau kaip 50 metrų nuo gyvenamųjų bei visuomeninės paskirties poilsio pastatų, žaisti triukšmingus žaidimus (krepšinį, lauko tenisą, tinklinį, ledo rutulį ir kitus) leidžiama nuo 8 val. iki 22 val., išskyrus organizuojamas varžybas, čempionatus ar kitus renginius, kuriems išduotas Savivaldybės leidimas.
Daugiabučių namų savininkų bendrijų pirmininkams rekomenduojama vidaus tvarkos taisyklėse nustatyti buitinio ir laisvalaikio triukšmo prevencijos reikalavimus. Visuotiniame namo savininkų susirinkime patvirtintos vidaus tvarkos taisyklės privalomos visiems daugiabučių namų gyvenamųjų ir kitos paskirties patalpų savininkams (naudotojams).

Klaipėdos miesto viešosiose vietose draudžiama: (viešoji vieta – miesto gatvės, aikštės, skverai, parkai, krantinės, stadionai, pėsčiųjų ir dviračių takai, paplūdimiai bei jų prieigos, viešasis transportas, valstybės ir savivaldybių institucijos, parodos, muziejai, prekybos, vasaros estrados, čiuožyklos, viešojo maitinimo):

1. skleisti garsinę reklamą laikinose ir stacionariose prekybos ar paslaugų teikimo vietose, taip pat transporto priemonėse;

2. motorinėse transporto priemonėse leidžiama muzika ir (ar) tokių transporto priemonių skleidžiamu garsu trikdyti asmenų darbą, poilsį ar miegą;

3. garsinės informacijos ir signalizacijos įtaisais skleidžiamu garsu trikdyti viešąją rimtį;

4. uždarose patalpose groti muzikos instrumentais ir retransliuoti muziką, skleisti garsinę informaciją ir reklamą, jei patalpose nėra garsinės izoliacijos ir garsas patenka į greta esančias patalpas, per atviras duris ar kitas angas garsas sklinda į išorinę aplinką ir trikdo asmenų rimtį, poilsį ar darbą.

Kaip laikomasi šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų, kontroliuoja Savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioti asmenys ir policijos pareigūnai.

Pažeidę šių Taisyklių reikalavimus atsako juridiniai ir fiziniai asmenys, pagal LR administracinių nusižengimų kodekso 48 straipsnį.

48 straipsnis. Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymas ar pažeidimas

LR triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymas ar pažeidimas užtraukia baudą nuo 50 iki 300 Eur (pakartotinas nusižengimas nuo 280 iki 600 Eur)

Savivaldybių tarybų patvirtintų triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių nesilaikymas užtraukia baudą nuo 80 iki 300 Eur ( pakartotinas nusižengimas nuo 300 iki 600 Eur)

Planuojant stratybos ir remonto darbus gyvenamojoje aplinkoje, privaloma ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki šių darbų pradžios Savivaldybei pateikti informaciją apie tai, kur vyks remonto darbai, koks remontas bus atliekamas, kokie įrankiai bus naudojami, planuojamas triukšmo lygis ir jo trukmė bei triukšmo mažinimo priemonės. Nepateikus informacijos, darbai negali būti pradėti, o jau pradėti turi būti nedelsiant nutraukti.

Statybos darbai butuose gali vykti tik darbo dienomis, darbo valandomis bei šeštadieniais nuo 9 iki 16 val.

Kur kreiptis dėl kaimynų keliamo triukšmo?

Dėl kaimynų keliamo triukšmo (garsiai klausomos muzikos, dainavimo, grojimo muzikos instrumentais, šūkavimo, bute atliekamų triukšmingų remonto darbų ir kt.), gyventojai gali kreiptis į policiją skambindami Bendruoju pagalbos tel. 112.

Apie triukšmingus darbus informuoti galima elektroniniu paštu [email protected] arba atėjus į savivaldybės Vieno langelio ir e. paslaugų poskyrį.

Jei kaimynai triukšmauja nuolatos, galima raštu kreiptis į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyrių, S. Daukanto g. 24.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-03-20