GYVŪNŲ LAIKYTOJO PAREIGOS

 1. Užtikrinti, kad šunys, katės, šeškai ir kiti pasiutligei imlūs gyvūnai būtų vakcinuojami nuo pasiutligės ir turėtų tai patvirtinantį dokumentą.
 2. Nedelsiant pranešti apie, jo nuomone, užkrėstą, užsikrėtusį ar sergantį pasiutlige ar kita užkrečiamąja liga gyvūną Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai arba privačiam veterinarijos gydytojui.
 3. Užtikrinti, kad viešosiose vietose, dviejų butų ar daugiabučių namų bendrojo naudojimo patalpose, pavyzdžiui, atviruose balkonuose, rūsiuose, koridoriuose, laiptinėse ir kt., gyvūnai nebūtų paliekami be priežiūros ir (ar) laikomi. Gyvūnui priteršus viešojoje vietoje, dviejų butų ar daugiabučių namų bendrojo naudojimo patalpose ar kito asmens žemės valdoje, gyvūno laikytojas nedelsdamas turi surinkti gyvūnų ekskrementus ar kitus gyvūno paliktus teršalus.
 4. Užtikrinti, kad iš nuolatinės gyvūnų laikymo vietos vežamus ar kitu būdu perkeliamus gyvūnus lydėtų Lietuvos Respublikoje vežamų gyvūnų važtaraštis, išskyrus atvejus, kai gyvūnai pervežami ar kitu būdu perkeliami į kitą to paties gyvūno laikytojo gyvūnų laikymo vietą Lietuvos Respublikoje ar gyvūno laikytojas ne komerciniais tikslais vežasi gyvūnus augintinius.
 5. Gyvūnų augintinių gaišenos gali būti laidojamos savivaldybės administracijos nustatyta tvarka savivaldybės administracijos įsteigtose gyvūnų augintinių kapinėse.
 6. Apie gyvūno dingimą pranešti gyvūnų laikymo savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklėse nurodytam asmeniui ir apie tai viešai paskelbti.
 7. Viename bute leidžiama nuolat laikyti vieną suaugusį šunį ir vieną katę arba dvi kates, arba du šunis ir šuniukų arba kačiukų vadas iki 4 mėn.
 8. Iš buto į laiptinę, koridorių šunis būtina vestis su pavadėliu, o jei būtina – ir su antsnukiu.

DRAUDŽIAMA

 1. Vesti, neštis, eiti su gyvūnais ar juos su savimi turėti teritorijose, patalpose ir kitose vietose, pažymėtose draudžiamuoju ženklu, išskyrus gyvūnus, kuriuos naudoja pareigūnai, atlikdami jų kompetencijai priskirtas funkcijas ir šunis vedlius.
 2. Vedžioti gyvūnus vaikų žaidimų aikštelėse, sporto aikštynuose, stadionuose.
 3. Gyvūnams pasiekiamose vietose sąmoningai padėti ar kitaip pateikti nuodų arba jais apdoroto maisto, pašaro ar lesalo.

GYVŪNŲ AUGINTINIŲ LAIKYMAS

 1. Dviejų butų namo bute, daugiabučio namo bute ar individualiame gyvenamajame name leidžiamų laikyti šunų ar kačių skaičius nustatomas atsižvelgiant į vienam šuniui ar katei reikalingą minimalią ploto normą.
 2. Voljeras, narvas ar kita laikymo įranga, kuriuose laikomi šunys, turi būti įrengti taip, kad juose laikomi šunys, priklausomai nuo jų dydžio, negalėtų iš jų iššokti ar kitu būdu pabėgti. 
 3. Kai šuo laikomas pririštas, jis turi būti rišamas taip, kad neišeitų už žemės valdos, kurioje laikomas, ribos.
 4. Šuniui prieinamoje vietoje turi būti įrengta būda ar kita vieta (slėptuvė).
 5. Uždaroje žemės valdoje šuo gali būti laikomas nepririštas, jei užtikrinama, kad šuo iš jos neišbėgs.
 6. Šunis rekomenduojama vedžioti savivaldybės administracijos įrengtose gyvūnų vedžiojimo aikštelėse, jei jos yra, kitais atvejais – laukymėse, parkų pakraščiuose, kitose rečiau žmonių lankomose vietose.

Gyvūno savininkas pagal Baudžiamojo ir Administracinių nusižengimų kodeksus gali būti traukiamas atsakomybėn ir įstatymų nustatyta tvarka atlygina visas išlaidas, jei jam priklausantis gyvūnas padarė žalą žmonių sveikatai ar valstybės turtui.

KĄ DARYTI, UŽPUOLUS IR ĮKANDUS GYVŪNUI?

 1. Jei gyvūnas puola, pasinaudokite turimais daiktais (kuprine, maišeliu, rankine, striuke) – įterpkite juos tarp savęs ir gyvūno.
 2. Pargriuvę susirieskite į kamuoliuką ir alkūnėmis užsidenkite galvą.
 3. Gyvūnui atsitraukus, nedelsdami nuplaukite vandeniu ir muilu bei kreipkitės į gydymo įstaigą, ypač jeigu žaizda kraujuoja, pažeisti gilesni audiniai, jei pastaruosius 10 metų nebuvote skiepytas nuo stabligės ir jei jus apkandžiojo nežinomas gyvūnas.
 4. Jei nukentėjote nuo žinomo gyvūno, pasiteiraukite šeimininko apie gyvūno skiepijimą nuo pasiutligės, išsiaiškinkite tikslią gyvūno buvimo vietą, šeimininko vardą, pavardę, telefono numerį. Šiuos duomenis pasakysite gydymo įstaigoje jus aptarnaujančiam gydytojui, jie bus reikalingi, vykdant veterinarinį gyvūno stebėjimą.

TEISINĖ ATSAKOMYBĖ DĖL GYVŪNŲ LAIKYMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMO

Baudžiamasis Kodeksas

310 straipsnis. Žiaurus elgesys su gyvūnais

 1. Tas, kas žiauriai elgėsi su gyvūnu, jį kankino, jeigu dėl to gyvūnas žuvo arba buvo suluošintas, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 1 metų.
 2. Už šiame straipsnyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo.

Administracinių nusižengimų Kodeksas

346 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir kitų gyvūnų gerovės ir apsaugos, atskirų rūšių gyvūnų ženklinimo ir registravimo reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

 1. Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir kitų gyvūnų gerovės ir apsaugos, atskirų rūšių gyvūnų ženklinimo ir registravimo reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas  užtraukia užtraukia baudą nuo 30 iki 120 eurų.
 2. Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir kitų gyvūnų gerovės ir apsaugos, atskirų rūšių gyvūnų ženklinimo ir registravimo reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas, sukėlęs grėsmę asmens turtui, sveikatai ar gyvybei, užtraukia baudą nuo 50 iki 120 eurų.
 3. Šio straipsnio 1, 2 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai, užtraukia baudą nuo 120 iki 230 eurų.
 4. Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir kitų gyvūnų gerovės ir apsaugos, atskirų rūšių gyvūnų ženklinimo ir registravimo reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas, dėl kurio atsirado žalos asmens sveikatai ar turtui, užtraukia baudą nuo 150 iki 300 eurų.
 5. Šio straipsnio 4 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo 300 iki 550 eurų.
 6. Pavojingų šunų įvežimo į Lietuvos Respubliką, įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo, vežimo, naudojimo, prekybos jais ar kitokio jų perdavimo reikalavimų pažeidimas užtraukia baudą nuo 50 iki 120 eurų.
 7. Pavojingų šunų įvežimo į Lietuvos Respubliką, įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo, vežimo, naudojimo, prekybos jais ar kitokio jų perdavimo reikalavimų pažeidimas, sukėlęs grėsmę asmens turtui, sveikatai ar gyvybei, užtraukia baudą nuo 120 iki 180 eurų.
 8. Šio straipsnio 6, 7 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai, užtraukia baudą nuo 180 iki 300 eurų.
 9. Pavojingų šunų įvežimo į Lietuvos Respubliką, įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo, vežimo, naudojimo, prekybos jais ar kitokio jų perdavimo reikalavimų pažeidimas, dėl kurio atsirado žalos asmens sveikatai ar turtui, užtraukia baudą nuo 200 iki 350 eurų.
 10. Šio straipsnio 9 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo 350 iki 650 eurų.
 11. Kovinių šunų, kovinių šunų mišrūnų, pavojingų šunų mišrūnų įvežimas į Lietuvos Respubliką, įsigijimas, veisimas, naudojimas, prekyba jais ar kitoks jų perdavimas, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus, užtraukia baudą nuo 120 iki 180 eurų.
 12. Kovinių šunų, kovinių šunų mišrūnų, pavojingų šunų mišrūnų įvežimas į Lietuvos Respubliką, įsigijimas, veisimas, naudojimas, prekyba jais ar kitoks jų perdavimas, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus, sukėlęs grėsmę asmens turtui, sveikatai ar gyvybei, užtraukia baudą nuo 180 iki 230 eurų.
 13. Šio straipsnio 11, 12 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai, užtraukia baudą nuo 230 iki 350 eurų.
 14. Kovinių šunų, kovinių šunų mišrūnų, pavojingų šunų mišrūnų įvežimas į Lietuvos Respubliką, įsigijimas, veisimas, naudojimas, prekyba jais ar kitoks jų perdavimas (išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus), dėl kurio atsirado žalos asmens sveikatai ar turtui, užtraukia baudą nuo 260 iki 400 eurų.
 15. Šio straipsnio 14 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo 400 iki 700 eurų.
 16. Žiaurus elgesys su gyvūnu, gyvūno kankinimas užtraukia baudą nuo 150 iki 2000 eurų.
 17. Šio straipsnio 16 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo 2000 iki 4000 eurų.
 18. Žiaurus elgesys su gyvūnu, gyvūno kankinimas, kai dėl to gyvūnams gresia žūtis ar suluošinimas, užtraukia baudą nuo 900 iki 3200 eurų.
 19. Šio straipsnio 18 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo 2200 iki 6000 eurų.
 20. Už šio straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas gyvūnų konfiskavimas. Už šio straipsnio 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti gyvūnų konfiskavimą.
 21. Už šio straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti taikoma administracinio poveikio priemonė – įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose).

Atnaujinimo data: 2023-12-03