Projekto „Modernių viešųjų paslaugų vystymas stiprinant gebėjimus, bendravimą ir bendradarbiavimą tarp vietos savivaldos ir policijos institucijų Vakarų Lietuvos-Kuržemės regionuose“ SCAPE LLI-269 tikslai

Data

2019 01 07

Įvertinimas
0
1280_295933f0e8908d1424cdede2bbacb879.jpg

Pagrindinis 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekto „Modernių viešųjų paslaugų vystymas stiprinant gebėjimus, bendravimą ir bendradarbiavimą tarp vietos savivaldos ir policijos institucijų Vakarų Lietuvos-Kuržemės regionuose“ SCAPE LLI-269 siekis yra pagerinti visuomenės saugumą, stiprinant policijos ir vietos savivaldos institucijų darbuotojų gebėjimus, diegiant modernią darbo įrangą kasdieninių paslaugų teikimui. Projekto tikslas - skatinti policijos ir savivaldybių bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Latvijos pasienio teritorijų, taip pat padidinti regiono saugumą ir populiarumą.
Siekiant sustiprinti policijos pareigūnų ir policijos rėmėjų žinias projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus organizuojami trys bendri mokymai, kuriuos ves vietos ir užsienio profesionalūs instruktoriai ir lektoriai, mokymų tikslas gebėjimų naudotis modernia įranga kasdieninėje pareigūnų veikloje tobulinimas. Demonstracinių mokymų ir konferencijos metu bus dalinamasi patirtimi tarp policijos ir vietos savivaldos institucijų bei kitų suinteresuotų asmenų. Siekiant stiprinti institucijų technologinį pajėgumą bus įsigyta ir įdiegta moderni darbo įranga:

Bendra Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato įsisavinama suma per du 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekto„Modernių viešųjų paslaugų vystymas stiprinant gebėjimus, bendravimą ir bendradarbiavimą tarp vietos savivaldos ir policijos institucijų Vakarų Lietuvos-Kuržemės regionuose“ SCAPE LLI-269 įgyvendinimo metus yra 144686, 49 eurų.

 

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

 

www.europa.eu

www.latlit.eu

https://latlit.eu/the-development-of-safety-services-by-strengthening-communication-and-cooperation-capacity-between-the-local-government-and-police-authorities/