Neskundžiama nutartimi teismas pripažino, jog korupciniais veiksmais įtartas pareigūnas iš tarnybos atleistas teisėtai

Data

2020 05 29

Įvertinimas
0
IMG_0385.JPG

Gegužės 27 d., Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, po daugiau nei keturis metus trukusių teismo procesų, neskundžiama nutartimi pripažino, jog Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos 1-ojo skyriaus viršininko pareigas tuo metu ėjęs pareigūnas korupcinio pobūdžio elgesį ir veiksmus 2016-02-01 buvo atleistas teisėtai ir pagrįstai.

Minėtas pareigūnas 2016 m. iš tarnybos atleistas, mat įtarta, jog jis asmenims, nesusijusiems su vidaus tarnyba, teikė informaciją apie atliekamus tyrimus, informavo apie policijos darbo metodus ir ypatumus, tokiu būdu sudarydamas kitiems asmenims sąlygas ir galimybes išvengti atsakomybės už galimai jų padarytas nusikalstamas veikas.

 

 Pareigūnas įsakymą jį atleisti iš tarnybos apskundė, Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2016 m. lapkričio 10 d. pareiškėjo skundą tenkino iš dalies, t. y. panaikino pareiškėjui paskirtą nuobaudą – atleidimą iš vidaus tarnybos pagal Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutą. Tuo pasinaudodamas įtariamojo advokatas, nesulaukęs teismo sprendimo įsigaliojimo, savo internetiniame tinklapyje viešai išplatino informaciją, apie iš tarnybos atleisto pareigūno neva įrodytą nekaltumą. Viešame tekste advokatas nurodo:Itin retai priimamas toks teismo sprendimas, kuriuo būtų pripažįstama nepagrįstais ir panaikinama visa eilė policijos vadovybės aukšto rango pareigūnui mestų kaltinimų, o taip pat šis neteisėtai atleistas pareigūnas reabilituojamas ir grąžinamas į buvusią tarnybą. <...> Taigi, šioje byloje mes kartu su šiuo reabilituotu ir teismo sprendimu grąžintu į darbą pareigūnu džiaugiamės atliktu darbu bei pasiektu rezultatu“. Tačiau vėliau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2019 m. nutartimi panaikino Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2016 m. lapkričio 10 d. sprendimą ir perdavė bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Teismas sprendė, kad pareiškėjas pažeidė Vidaus tarnybos statutą, todėl tokie pareiškėjo veiksmai griauna pasitikėjimą vidaus reikalų įstaiga, ją kompromituoja, ir yra laikytini žeminančiais pareigūno vardą. Atsižvelgęs į tai, teismas konstatavo, kad skundžiamas Įsakymas, kuriuo pareiškėjas atleistas iš pareigų vadovaujantis Vidaus tarnybos statutu už pareigūno vardo pažeminimą, yra teisėtas ir pagrįstas.

Klaipėdos apskr. VPK Imuniteto valdyba pažymi, kad visiems Klaipėdos apskr. VPK dirbantiems pareigūnams, darbuotojams ar valstybės tarnautojams taikomi aukšti reputacijos skaidrumo reikalavimai, o paaiškėjus galimoms korupcijos apraiškoms nei užimamos aukštos pareigos, nei tarnybinės veiklos rezultatai nusižengusio pareigūno ar tarnautojo neapsaugos nuo atsakomybės už pareigūno vardą žeminančius veiksmus už kuriuos asmenys privalo atsakyti įstatyme numatyta tvarka.