2023-12-08

Minima Tarptautinė antikorupcijos diena

Gruodžio 9 dieną minima Tarptautinė antikorupcijos diena, skirta kovos su korupcija problemoms spręsti, atkreipti visuomenės dėmesį į tebetarpstančią korupciją ir paskatinti žmones užkirsti jai kelią. Teigiama, kad korupcijos reiškiniai yra vieni iš pavojingiausių socialinių reiškinių, iškreipiantys socialinį teisingumą, didinantys šešėlinę ekonomiką – bet kokia korupcinė veikla daro ne tik materialinę, bet ir moralinę žalą, nes yra pažeidžiami visų šalies gyventojų lygiateisiškumo ir teisingumo principai, atsiranda nepasitikėjimas ir nusivylimas tiek visuomene, tiek pačia valstybe.

Klaipėdos apskrities pareigūnai pastebi, kad situacija dėl piliečių bandymo papirkti pareigūnus, kasmet gerėja. Dėl kyšininkavimo (pagal LR BK 225 str.) maždaug per penkerius pastaruosius metus Klaipėdos apskrityje nebuvo pradėtas nė vienas ikiteisminis tyrimas. 2023 m. vasario mėnesį buvo pradėtas vienas ikiteisminis tyrimas įtarus, kad Gargžduose į iškvietimą atvykę GMP medicinos darbuotojai galėjo priimti 100 eurų kyšį. Tačiau vėliau jis buvo nutrauktas nesant nusikaltimo sudėties.

Dėl papirkimo (pagal LR BK 227 str.) 2023 m. per vienuolika mėnesių Klaipėdos apskrityje pradėti du ikiteisminiai tyrimai, vienas – dėl bandymo papirkti policijos pareigūnus – 2023-08-29 apie 23.25 val. Klaipėdoje, Šilutės pl., bute, 1967 m. gimusi moteris, kuriai buvo surašytas smurto artimoje aplinkoje orderis, siekdama išvengti įpareigojimo laikinai išsikelti iš gyvenamosios vietos, Klaipėdos m. PK pareigūnams siūlė 20 eurų, o vėliau davė 10 eurų kyšį. 2022 m. dėl papirkimo buvo pradėti keturi, 2021 ir 2020 m. – po 3 ikiteisminius tyrimus, o, pavyzdžiui 2017 m. – net 23 tokio pobūdžio ikiteisminiai tyrimai.

Policijos pareigūnai ragina saugoti savo reputaciją – visų pirma nepažeisti įstatymuose numatytų reikalavimų ir taisyklių, o prasižengus – nebandyti išvengti atsakomybės. Už bandymą papirkti valstybės tarnautoją ar jam prilyginamą asmenį, pilietis gali būti baudžiamas bauda, laisvės apribojimu, areštu arba laisvės atėmimu nuo ketverių iki septynerių metų (pagal LR BK 227 str.).

Žmonių nepakantumą korupcijai Klaipėdos apskrities policijos pareigūnai skatina nuolat – kartu su socialiniais partneriais rengia įvairias prevencines antikorupcines priemones. Daug dėmesio skiriama bendrauti su moksleiviais ir ugdyti jaunosios kartos nepakantumą korupcijai.