>
2024-01-09

Klaipėdos m. PK iniciatyva su socialiniais partneriais aptartos efektyvesnės pagalbos galimai psichikos sveikatos sutrikimų turintiems žmonėms teikimo galimybių

2024-01-09 Klaipėdos apskrities VPK iniciatyva vyko pirmasis pasitarimas, kuriame, kartu su medikais ir kitais socialiniais partneriais, diskutuota kaip galima būtų efektyviau suteikti pagalbą galimai psichikos sveikatos sutrikimų turintiems žmonėms. Pasak Klaipėdos m. PK viršininkės R. Bekėžienės, policija nuolat gauna pranešimų apie neadekvačiai besielgiančius, kartais savo elgesiu kaimynus trikdančius, ar net smurtaujančius asmenis. Keltas klausimas, kaip pagal galiojančius teisės aktus būtų galima greičiau suteikti medicininę ar socialinę pagalbą net ir jos atsisakantiems asmenims, taip pat – kad reikėtų susitarti dėl bendro reagavimo į tokio pobūdžio situacijas algoritmo, ypač tais atvejais, kai galimi sprendimai peržengia teisės aktais apibrėžtas policijos funkcijų ribas. Panašaus pobūdžio susitikimus ketinama rengti ir ateityje, nes visi pasitarimo dalyviai sutarė, kad problemų šioje srityje yra ir spręsti jas reikia bendromis pastangomis.