2021-09-01

Klaipėdos apskrities policijoje pradeda tarnauti naujas kapelionas – kunigas Antanas Budreckas

Kunigas Antanas Budreckas gimė Mažeikiuose 1990 metais. Baigęs mokyklą įstojo į Telšių kunigų seminariją. Baigęs studijas joje, tarnystę pradėjo Telšių vyskupijos kurijoje. 2017–2019 metais studijas tęsė Romoje, Jono Pauliaus II santuokos ir šeimos studijų institute – studijavo šeimų teologiją. Grįžęs į Lietuvą paskiriamas vikaru šv. Juozapo Darbininko parapijoje, o nuo 2021-09-01 vyskupui paskyrus tampa Klaipėdos apskrities policijos kapelionu. Šį žingsnį kunigas Antanas Budreckas sako priėmęs labai džiugiai:

„Tarnystė policijoje man yra didelis naujas iššūkis. Visuomenės saugumą užtikrinantiems pareigūnams nuolat tenka spręsti įvairiausius konfliktus, teikti pagalbą nukentėjusiems, darbe jie patiria daug įtampos ir streso. Manau, kad pagrindinės mano veiklos kryptis bus bendruomenės telkimas ir policijos pareigūnų bei darbuotojų sielovada, siekiant suteikti stiprybės sudėtingoje kasdienybėje.“ - sako kunigas Antanas Budreckas, norinčiuosius pabendrauti raginantis drąsiai kreiptis.