>
2024-03-01

Klaipėdos apskrities policijoje aptarti aktualūs apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje klausimai

2024-03-01 Klaipėdos apskrities VPK įvairių sričių – policijos, teismo, prokuratūros, vaiko teisių apsaugos, probacijos, krizių bei socialinės ir psichologinės pagalbos centrų specialistai, savivaldos atstovai iš visos Klaipėdos apskrities, dirbantys su smurto artimoje aplinkoje problema, aptarė aktualius klausimus šioje srityje.

Policijos pareigūnų duomenimis, smurtas artimoje aplinkoje vis dar yra itin opi problema – policijoje tokio pobūdžio pranešimai yra registruojami bene dažniausiai.
Nuo pernai metų liepos įsigaliojo nauja prevencinė priemonė – apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderis. Tai yra – pranešimą dėl smurto artimoje aplinkoje gavę pareigūnai, net ir nepradėjus ikiteisminio tyrimo, pagal parengtą tvarką įvykio vietoje atlieka pavojaus rizikos vertinimą ir nustato smurto artimoje aplinkoje pavojaus riziką. Policijos pareigūnui skyrus apsaugos nuo smurto orderį, smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantis asmuo 15 dienų laikotarpiui įpareigojamas laikinai išsikelti iš gyvenamosios vietos, jeigu jis gyvena su smurto artimoje aplinkoje pavojų patyrusiu asmeniu. Toks asmuo gali būti įpareigotas nesiartinti orderyje nustatytu atstumu prie smurto pavojų patiriančio asmens ir kartu su juo gyvenančių pilnamečių ar nepilnamečių asmenų. Įstatymas leidžia įpareigoti pavojų keliantį asmenį asmenį nebendrauti, neieškoti ryšių su smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriančiu asmeniu ir kartu su juo gyvenančiais asmenimis. Statistika rodo, kad ši priemonė vidutiniškai taikoma 3-juose iš 4-rių vertintų atvejų (apie 75 proc.). Per II-ąjį 2023 m. pusmetį Klaipėdos apskrityje buvo skirti 1125 apsaugos nuo SAA orderiai.  

Policijos pareigūnai ir socialiniai partneriai susitikimus, per kuriuos aptaria pagalbos artimųjų smurtą patiriančioms aukoms teikimo ir kitas aktualijas, rengia reguliariai – bent kartą per ketvirtį.