2021-11-11

Klaipėdos apskr. VPK vyko konferencija „Saugumą kuria bendradarbiavimas“


Gyventi saugioje aplinkoje – natūralus kiekvieno žmogaus siekis. Vien policijos pastangų užkardyti ar sustabdyti neteisėtas veikas dažnai neužtenka, todėl jau kelis dešimtmečius policija ragina bendruomenes steigti saugios kaimynystės grupes. Praktika rodo, kad bendromis aktyvių gyventojų, policijos, kitų socialinių partnerių pastangomis galima pasiekti gerų rezultatų.  Šiuo metu visoje Klaipėdos apskrityje aktyviai veikia 247 Saugios kaimynystės grupės, Klaipėdos mieste – 98 iš jų.

Klaipėdos apskrities VPK Viešosios tvarkos tarnybos Prevencijos skyriaus pareigūnai, rengę konferenciją „Saugumą kuria bendradarbiavimas“, pasidalyti įžvalgomis apie nuveiktus darbus, įgyvendintus projektus saugiai aplinkai kurti  pakvietė kolegas iš Kauno ir Šiaulių apskričių. Aptarti bendradarbiavimo su visuomene kuriant skaidrių policiją, etninių mažumų integracijos, policijos rėmėjų skatinimo savanoriauti klausimai. Taip pat aptarti Klaipėdos apskr. VPK vykdomi tarptautiniai projektai bei galimybės pritraukti ES lėšas visuomenės saugumui Klaipėdos apskrityje didinti skirtoms priemonėms finansuoti.  

Dėl COVID-19 pandemijos pastaruoju metu dauguma renginių buvo persikėlę į elektroninę erdvę, todėl ši konferencija buvo puiki proga saugios aplinkos kūrimu suinteresuotiems socialiniams partneriams, laikantis visų rekomenduojamų reikalavimų saugumui, susitikti gyvai, pasidalinti gerąja patirtimi, pasisemti idėjų ateities veikloms.

Šį konferencija yra trejus metus trukusio Klaipėdos miesto savivaldybės inicijuoto projekto „Saugus kaimynas – saugus ir aš“ baigiamasis renginys.