Klaipėdoje surengti dviejų dienų mokymai policijos rėmėjams

Data

2018 10 15

Įvertinimas
2
IMG_6748.jpg

Vienas iš pagrindinių 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekto „Modernių viešųjų paslaugų vystymas stiprinant gebėjimus, bendravimą ir bendradarbiavimą tarp vietos savivaldos ir policijos institucijų Vakarų Lietuvos-Kuržemės regionuose“ SCAPE-LLI 269 tikslų – pagerinti visuomenės saugumą Lietuvos ir Latvijos pasienio teritorijose, stiprinant policijos ir vietos savivaldos institucijų darbuotojų gebėjimus. Todėl 2018 m. spalio 12-13 d. Klaipėdos apskr. vyriausiasis policijos komisariatas surengė pareigūnų, savivaldos darbuotojų bei savanorių-policijos rėmėjų mokymus, kuriuose dalintasi patirtimi, gilintasi į psichologijos ar fizinės parengties žinias, reikalingas policijos rėmėjų veikloje. Tinkamai išmokyti ir instruktuoti policijos rėmėjai galės veiksmingiau padėti pareigūnams užtikrinti visuomenės saugumą projekto teritorijoje.

Viso mokymuose Klaipėdoje dalyvavao 30 dalyvių – rėmėjai, pareigūnai bei savivaldybės atstovai.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

www.europa.eu

www.latlit.eu

https://latlit.eu/the-development-of-safety-services-by-strengthening-communication-and-cooperation-capacity-between-the-local-government-and-police-authorities/