2021-11-12

Gargžduose moteris nubausta už vertimąsi prostitucija

2021-11-10 Klaipėdos r. PK pareigūnai vykdė priemonę, skirtą prekybai žmonėmis užkardyti. Prekyba žmonėmis yra sunkus nusikaltimas ir žmogaus teisių pažeidimas.  Vaikai ir suaugę asmenys gali būti išnaudojami priverstiniam darbui panašiomis į vergiją sąlygomis, prostitucijai, pornografijai, fiktyviai santuokai sudaryti, prekybai organais, nusikaltimams daryti ir pan. Seksualinis išnaudojimas – viena labiausiai paplitusių prekybos žmonėmis formų.

Klaipėdos rajono pareigūnai, patikrinę turimą informaciją, nustatė, kad 1969 m. gimusi moteris Gargžduose esančiame bute teikė seksualines paslaugas. Už vertimąsi prostitucija jai surašytas administracinio nusižengimo protokolas (pagal LR ANK 487 str.), skirta pusė minimalios baudos – 45 eurai. Per 2021 m. Klaipėdos rajone iš viso  už vertimąsi prostitucija ar naudojimąsi prostitucijos paslaugomis yra surašyti trys, visoje Klaipėdos apskrityje – 50 protokolų (pagal LR ANK 487 str.)    

Priemonę vykdę pareigūnai tikrino ir Klaipėdos r. veikiančius ūkius – ar juose nėra žmonių, dirbančių panašiomis į vergiją sąlygomis. Pažeidimų neužfiksuota.