2023-09-29

Artėjant Policijos (Angelų sargų) dienai, imuniteto pareigūnai primena kaip atskirti kas yra dovana, o kas – kyšis

Norint nustatyti ribas tarp kyšininkavimo ir elementaraus žmoniškumo, reikalingas teisinis reglamentavimas. Kitaip tariant, reikalinga „nusistatyti“ dovanų politiką. Tačiau kalbant apie dovanų ištakas skirtingose šalyse ir kultūrose, vien teisės aktų kartais nepakanka. Tai, kas vietos bendruomenei yra įprasta, priimtina, kitam asmeniui jau yra korupciniai santykiai.

Tai, kad egzistuoja skirtinga socialinė aplinka ir tradicijos, nepateisina tolerancijos korupcijai, o atvirkščiai – įgalina priemonių visumos kūrimą kovoje su korupcija.
Lietuvoje dovanojimo samprata yra įtvirtinta LR civiliniame kodekse (toliau – LR CK). Pagal LR CK 6.465 str., pagal dovanojimo sutartį viena šalis (dovanotojas) neatlygintinai perduoda turtą ar turtinę teisę (reikalavimą) kitai šaliai (apdovanotajam) nuosavybės teise arba atleidžia apdovanotąjį nuo turtinės pareigos dovanotojui ar trečiajam asmeniui. Ir atvirkščiai, LR CK 6.466 str. 3 d. nurodyta, jog tuo atveju, jeigu abi dovanojimo sutarties šalys viena kitai perduoda turtą arba turtines teises ar priešpriešines prievoles, tai tokia sutartis nelaikoma dovanojimo sutartimi.

Dovana – tai bet koks neatlygintinai perduodamas turtas ar turtinė teisė, kurią galima įvertinti pinigais (materialūs daiktai, paslaugos, kelionės, mokymai, narystė klubuose, išskirtinės nuolaidos, dovanų čekiai, pakvietimai į renginius (konferenciją, stažuotę, seminarą, pramoginį renginį), apmokėjimas už maitinimą, apgyvendinimą, transportą ir pan.) ir kai tokia dovana tiesiogiai susijusi su policijos darbuotojo, valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens atliekamomis funkcijomis. Dovana nelaikomi tik mažos vertės daiktai, turintys informacinę paskirtį (brošiūros, bukletai, katalogai, rašikliai).

Kyšis nuo dovanos iš principo skiriasi tuo, kad kyšis yra susitarimo dėl tam tikrų veiksmų atlikimo rezultatas, o dovana duodama nesant susitarimo dėl valstybės tarnautojo tam tikrų veiksmų atlikimo ar neatlikimo.

Tačiau ir dovaną, ir kyšį jungia tai, kad jie abu duodami ir imami už davėjo pageidaujamą valstybės tarnautojo elgesį, pasireiškiantį teisėtu ar neteisėtu veikimu ar neveikimu vykdant tarnybines funkcijas.

Taigi svarbu vadovautis nuostata dėl „nulinės“ dovanų tolerancijos – policijos darbuotojui ar jam artimam asmeniui draudžiama priimti dovanas ar paslaugas (įskaitant saldainių dėžutes, medaus stiklainį, du eurus kavai ir pan.), jeigu tai susiję su asmens tarnybine padėtimi ar tarnybinėmis pareigomis.

Policijos darbuotojas, vykdydamas įstatymais ir kitais teisės aktais jam pavestas funkcijas, už tai gauna darbo užmokestį, todėl papildomas atsiskaitymas už šį darbą yra neteisėtas ir draudžiamas.  Šis apribojimas netaikomas dėl ne didesnės negu 150 eurų vertės dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, kurios įprastai yra susijusios su valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens pareigomis, taip pat dėl reprezentacijai skirtų dovanų su valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika arba kai paslaugomis yra naudojamasi tarnybiniais tikslais. Kai tokios dovanos vertė viršija 150 eurų, ši dovana yra laikoma valstybės ar savivaldybės nuosavybe. Tokia dovana įvertinama ir saugoma institucijos ar įstaigos vadovo nustatyta tvarka.
Taigi tiek kyšio siūlymas ir davimas, tiek kyšio priėmimas užtraukia baudžiamąją atsakomybę. Jeigu norite padėkoti policijos pareigūnui, valstybės tarnautojui už gerai ir sąžiningai atliktą darbą, galite tiesiog tai padaryti žodžiu ar parašydamas padėkos žodį pareigūno vadovui, (įstaigos vadovui) ar  tiesiog viešai socialiniame tinkle.