2021-12-22

Artėjančių Kalėdų proga Klaipėdos apskrities pareigūnus palaimino Telšių vyskupas

2021-12-22 Klaipėdos apskrities VPK apsilankė bei pareigūnus ir jų darbus palaimino J. E. Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Sveikindamas pareigūnus artėjančių Kalėdų proga vyskupas linkėjo ramybės, santarvės ir atjautos, kurių taip reikia pastaruoju metu COVID-19 pandemijos išvargintiems žmonėms. Pareigūnus sveikindamas Klaipėdos apskr. VPK viršininkas Alfonsas Motuzas jiems ir jų artimiesiems taip pat linkėjo ramių švenčių, sveikatos ir susitaikymo. Tiek dvasiniai vadovai, tiek ir apskrities viršininkas akcentavo, kad Kalėdos – puikus metas padėkoti už nuveiktus darbus, pagirti vienas kitą, jei reikia – atsiprašyti ir susitaikyti.

Susirinkusiuosius taip pat sveikino ir buvęs Klaipėdos apskr. VPK kapelionas, kunigas Vilius Viktoravičius bei naujasis kapelionas, kunigas Antanas Budreckas. Trumpo, saugumo dėl COVID-19 reikalavimus atitinkančio renginio metu, Lietuvos skautų atstovai perdavė iš Betliejaus nešamą taikos ugnį, susirinkusieji tradiciškai vaišinosi kūčiukais ir spanguolių kisieliumi.