Pranešėjų apsauga

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS POLICIJOJE TEIKIMAS

Informaciją apie pažeidimus Lietuvos policijoje (pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą) galima teikti el. pašto adresu: [email protected]

Pareigos Vardas, pavardė Telefono numeris
Imuniteto valdybos Korupcijos tyrimų skyriaus vyriausiasis tyrėjas Elvyra Vinogradovienė (8 700) 60813
Imuniteto valdybos Korupcijos tyrimų skyriaus viršininkas Marijus Dabulskis (8 700) 60811

Pranešimo apie pažeidimą forma (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. 1133 priedas)

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas

Informacijos apie pažeidimus policijos įstaigose teikimo ir tvarkymo aprašas

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-01