Saugios kaimynystės tikslai

  • Teisėsauga ne visada gali operatyviai pasirūpinti visuomenės saugumu, bet kaimynai gali stebėti savo aplinką kasdieninių darbų ir užsiėmimų metu.  Gyventojai žino problemines sritis ar individus savo kaimynystėje, todėl jie lengvai gali pastebėti neįprastas veikas ar elgesį. Būdami pasiruošę informuoti, budrūs gyventojai gali atbaidyti, sukliudyti ir sustabdyti neteisėtas veikas.
  • Policijos ir visuomenės bendradarbiavimo gerinimas, bendromis pastangomis užkertant kelią nusikalstamumui.
  • Visuomenės tarpusavio ryšių gerinimas, skatinant gyventojus suvokti pareigą rūpintis saugia savo bei kaimynų aplinka, patiems imtis prevencinių priemonių aktyviai reaguoti į aplinkui vykstančius teisės pažeidimus, dalyvauti bendruomeniniame gyvenime, dalintis informacija tarp kaimynų beiesant būtinybei kreiptis į policiją.
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-26