Saugus elgesys prie vandens telkinių

SAUGUS ELGESYS PRIE VANDENS TELKINIŲ

Maudymasis upėje. Atėjus maudytis prie upės nežinomoje vietoje, ieškokite vietos ties vidiniu upės posūkio krantu – ten sekliau, nuožulnesnis dugnas, mažesnė srovė. Bet jeigu ketinate šokinėti į vandenį, pasirinkite gilesnę vietą, prieš tai išsiaiškinę, ar po vandeniu nėra nugriuvusių medžių, kitokių kliūčių. Gilesnes vietas upėje galima atpažinti pagal statesnį upės krantą.

Upės, kurių vagoje yra akmenų yra pavojingesnės, nes šalia akmenų formuojasi vandens sūkuriai, o už akmenų susiformuoja duobės. Ties akmeniu srovė sustiprėja ir sūkurys gali panardinti į duobę.

Jeigu upėje jus pagavo srovė, plaukite žemyn ant nugaros, kojomis į priekį ir stenkitės išsukti iš srovės.

Maudymasis ežere. Ežero vanduo dažniausiai yra neskaidrus, todėl sunku vizualiai įvertinti jo gylį ar pakrantės saugumą.

Ežeruose augančios žolės trukdo plaukti, į jas galima įsipainioti. Jeigu įplaukėte į žoles, pasistenkite nusiraminti, atsigulti ant nugaros ir švelniai judinant kojas bandykite išsilaisvinti.

Neplaukiokite skersai ar išilgai ežero. Plaukiokite netoli kranto, kad žmonės galėtų jus pastebėti, jeigu šauksitės pagalbos.

Plaukiojimas valtyje. Jei artėja audra, valtimi plaukti negalima, o audrai užklupus ežere, reikia kuo skubiau plaukti į artimiausią krantą. Bangų blaškoma valtis gali apvirsti. Stipriai lyjant, valtyje kaupiasi vanduo, ji gali pradėti skęsti.

Perkūnijos metu būti valtyje mirtinai pavojinga. Į metalines valties dalis gali trenkti žaibas – valtis suduš, o valtyje esantys žmonės patirs žaibo smūgį ir įkris į vandenį.

Kiekvienas, esantis valtyje, turi vilkėti gelbėjimosi liemenę. Kiekvienoje didesnėje valtyje turi būti gelbėjimo ratas.

Maudymasis jūroje. Jūroje bangos išmuša duobes, susidaro klastingos povandeninės srovės.

Prie gelbėtojų stoties iškeltų vėliavų spalvos:

RAUDONA spalva - maudytis draudžiama;

GELTONA spalva - maudytis pavojinga;

RAUDONA IR GELTONA (dviejų spalvų) - maudymosi vieta, prižiūrima gelbėtojų.

Jūra pavojingiausia po audros, kai pasikeičia vėjo kryptis, nes susidaro sūkuriai, sustiprėja povandeninės srovės, nešančios nuo kranto į jūrą. Nekovokite su povandeninėmis srovėmis. Plaukite į šoną nuo srovės, o ištrūkęs iš srovės – į krantą. Jeigu negalite ištrūkti, leiskit srovei jus nešti už bangų mūšos, kol srovė nusilps, o tuomet plaukite išilgai kranto linijos, kol bangos pradės nešti į krantą. Plaukdami į krantą, neskubėkite. Artėjant kiekvienai bangai, energingai dirbkite rankomis ir kojomis, kad bangos ketera praplauktumėte kaip galima toliau. Bangai praėjus, atsipalaiduokite ir laukite kitos bangos.

Esant rūkui, maudytis ypač pavojinga. Labai lengva prarasti orientaciją, nebesuvokti kurioje pusėje krantas ir pasirinkti netinkamą kryptį, todėl eiti gilyn į jūrą, pervargti, supanikuoti ir pradėti skęsti.

KĄ DARYTI, JEIGU PRADĖJOTE SKĘSTI?

Jei į kvėpavimo takus pateko vandens ir pradėjote kosėti, apsiverskite ant nugaros ir, nedarant staigių judesių, atsikosėkite.

Jei vandenyje raumenis sutraukė mėšlungis, stenkitės nepanikuoti, įtempkite raumenį ir plaukite į krantą.

Jeigu pradėjote skęsti, pasistenkite įkvėpti kuo daugiau oro ir mojuodami rankomis atkreipkite į save dėmesį. Jei esate netoli kranto – šaukitės pagalbos.

KĄ DARYTI, PAMAČIUS SKĘSTANTĮ ŽMOGŲ?

Pamatę skęstantį žmogų, šaukdami mėginkite atkreipti aplinkinių dėmesį ir iškvieskite gelbėjimo tarnybas telefonu 112.

Saugiausias gelbėjimo būdas - mesti skęstančiajam plūduriuojantį daiktą (kamuolį, čiužinį, gelbėjimo ratą, virvę ir pan.). Jei to neįmanoma padaryti ar asmuo yra per toli, pamėginkite gelbėti skęstantį, priplaukę prie jo su kokia nors neskęstančia parankine priemone, per saugų atstumą paduokite skęstančiajam kokį nors daiktą, į kurį jis galėtų įsikibti (lazdą, storą medžio šaką, čiužinį).

KAIP ELGTIS VAIKAMS PRIE VANDENS TELKINIŲ?

 • prie vandens telkinių eik tik su suaugusiu žmogumi – iškilus pavojui jis galės tau padėti;
 • karštą dieną nepulk į vandenį iškart, o palaipsniui pratinkis prie vandens;
 • prieš lipant į vandenį, susipažink su krantu;
 • nežinodamas gylio, nebrisk į vandenį;
 • saugokis stiprios srovės;
 • mokykis plaukioti tik su suaugusiojo pagalba;
 • nesimaudyk drumstame vandenyje, nes nesimato dugno;
 • maudykis su gelbėjimosi ratu ar liemene;
 • neišdykauk valtyje, nevaikščiok joje, nes valtis gali apvirsti;
 • neplaukiok vienas jūroje ant pripučiamo čiužinio ar rato;
 • nutikus nelaimei, kviesk pagalbą! Skambink telefonu 112 ir nurodyk vietą, kur nutiko nelaimė.
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-07-09