2020 metai

Pareigybės pavadinimas 2019 m. 2020 m. III ketv.
Pareigybių skaičius Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, eurais Pareigybių skaičius Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, eurais
Įstaigos Viršininkas 1 3457,58 1 3678,48
Įstaigos Viršininko pavaduotojas 2 2947,87 2 3151,28
Komisariato viršininkas 7 2589,38 7 2687,19
Būrio vadas 8 1694,56 4 1733,85
Kuopos vadas 3 1896,754 2 2008,22
Patrulis 3 850,94 1 972,48
Poskyrio viršininkas 10 2199,17 2 2248,43
Postinis - - - -
Rinktinės vadas 1 2379,55 1 2593,82
Skyriaus viršininkas 1 2339,35 33 2424,44
Skyriaus viršininko pavaduotojas - - - -
Specialistas 31 1443,45 52 1513,48
Tarnybos viršininkas 73 2464,70 3 2369,06
Tyrėjas 3 1383,08 199 1438,67
Valdybos viršininkas 179 2790,33 3 3008,78
Valdybos viršininkas 5 2829,89 2 3021,70
Vyresnysis patrulis 1 1450,45 2 1500,46
Vyresnysis postinis 4 1189,08 1 1235,20
Vyresnysis specialistas 1 1616,52 34 1718,95
Vyresnysis tyrėjas 66 1613,34 154 1687,63
Vyriausiasis patrulis 142 1110,51 106 1139,77
Vyriausiasis postinis 132 1289,89 50 1335,87
Vyriausiasis specialistas 48 1872,47 15 1959,38
Vyriausiasis tyrėjas 13 1930,71 119 2029,22
         
Karjeros tarnautojai:
Patarėjas - - 3 1789,89
Poskyrio vedėjas 3 1550,39 2 1756,31
Skyriaus vedėjas 3 1930,08 3 2197,59
Specialistas 27 1034,36 2 1094,92
Vyresnysis specialistas 36 1192,76 7 1249,43
Vyriausiasis specialistas 16 1579,46 17 1640,18
Dirbantys pagal sutartį:
Administratorius 10 1010,07 10 1059,78
Archyvaras 1 1047,10 - -
Asmenų aptarnavimo tarnautojas - - 1 794,20
Bendruomenės slaugytojas 1 989,98 1 1089,07
Darbininkas 3 636,78 2 709,18
Dezinfekuotojas 1 887,99 1 991,25
Dispečeris - - 1 1084,60
Kapelionas 1 188,85 1 475,08
Kurjeris - - - -
Pastatų techninės priežiūros darbininkas 4 775,46 - -
Raštvedys 2 1031,20 1 1140,12
Ryšininkas 4 985,39 11 1014,83
Sandėlininkas 2 861,11 - -
Specialistas 15 826,32 - -
Statinių aptarnavimo specialistas - - 3 855,96
Transporto priemonių aptarnavimo specialistas - - 2 976,00
Ūkvedys 1 915,38 - -
Vairuotojas 1 760,75 2 997,33
Valytojas 1 529,17 - -
Vyresnysis raštvedys 1 982,93 - -
Vyresnysis specialistas 24 1048,72 28 1145,35
Vyriausiasis bendruomenės slaugytojas 1 1097,02 1 1238,38
Vyriausiasis specialistas 1 1355,45 9 1260,64
         

Išmokėtos vienkartinės piniginės išmokos iš sutaupytų darbo užmokesčio asignavimų per 2020 m.

Skatinimo priežastis 2019 m. 2020 m.
Darbuotojų skaičius Suma, eurais Darbuotojų skaičius Suma, eurais
         
         
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-09