2019 metai

Pareigybės pavadinimas 2018 m. 2019 m. IV ketv.
Pareigybių skaičius Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, eurais Pareigybių skaičius Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, eurais
Įstaigos Viršininkas     1 3457,58
Įstaigos Viršininko pavaduotojas     2 2947,87
Komisariato viršininkas 8 1902,16 8 2589,38
Būrio vadas - - 8 1694,56
Kuopos vadas 3 1305,64 3 1896,75
Patrulis 3 619,41 2 850,94
Poskyrio viršininkas 5 1544,76 3 2199,17
Postinis 1 570,81 - -
Rinktinės vadas 1 1568,06 1 2379,55
Skyriaus viršininkas 32 1690,30 29 2339,35
Skyriaus viršininko pavaduotojas - - - -
Specialistas 62 1022,96 46 1443,45
Tarnybos viršininkas 3 1686,55 3 2464,70
Tyrėjas 187 983,42 203 1383,08
Valdybos viršininkas 5 1992,71 4 2790,33
Valdybos viršininkas 1 2016,90 2 2829,89
Vyresnysis patrulis 4 862,40 2 1450,45
Vyresnysis postinis 1 837,60 1 1189,08
Vyresnysis specialistas 52 1181,16 39 1616,52
Vyresnysis tyrėjas 140 1144,31 155 1613,34
Vyriausiasis patrulis 135 780,54 128 1110,51
Vyriausiasis postinis 46 925,27 51 1289,89
Vyriausiasis specialistas 9 1277,04 13 1872,47
Vyriausiasis tyrėjas 108 1382,04 115 1930,71
         
Karjeros tarnautojai:
Patarėjas - - 2 1709,62
Poskyrio vedėjas 3 1214,64 2 1550,39
Skyriaus vedėjas 3 1448,39 4 1930,08
Specialistas 29 661,76 3 1034,36
Vyresnysis specialistas 36 677,06 9 1192,76
Vyriausiasis specialistas 14 1142,94 13 1579,46
Dirbantys pagal sutartį:
Administratorius 5 804,77 10 1134,62
Archyvaras 1 843,83 1 1103,30
Bendruomenės slaugytojas 1 770,00 1 1053,15
Darbininkas 3 481,78 2 721,50
Dezinfekuotojas 1 721,60 1 945,00
Dispečeris - - 1 1017,45
Kapelionas 1 128,70 1 232,05
Kurjeris - - - -
Pastatų techninės priežiūros darbininkas 4 621,76 - -
Raštvedys 2 838,75 1 1053,15
Ryšininkas 4 762,28 4 1083,23
Sandėlininkas 2 676,58 - -
Specialistas 15 626,72 11 1006,56
Statinių aptarnavimo specialistas - - 3 831,08
Transporto priemonių aptarnavimo specialistas - - 2 926,63
Ūkvedys 1 704,70 - -
Vairuotojas 1 616,95 2 908,25
Valytojas - - - -
Vyresnysis raštvedys 1 798,37 1 1104,66
Vyresnysis specialistas 20 761,19 35 1152,77
Vyriausiasis bendruomenės slaugytojas 1 872,20 1 1286,20
Vyriausiasis specialistas 1 876,15 8 1368,86
         

Išmokėtos vienkartinės piniginės išmokos iš sutaupytų darbo užmokesčio asignavimų per 2019 m.

Skatinimo priežastis 2018 m. 2019 m.
Darbuotojų skaičius Suma, eurais Darbuotojų skaičius Suma, eurais
         
         
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-07-18