2019 metai

Pareigybės pavadinimas 2018 m. 2019 m. III ketv.
Pareigybių skaičius Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, eurais Pareigybių skaičius Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, eurais
Įstaigos Viršininkas     1 3225,97
Įstaigos Viršininko pavaduotojas     2 2777,14
Komisariato viršininkas 8 1902,16 8 2489,07
Būrio vadas - - 7,8 1605,53
Kuopos vadas 3 1305,64 3 1741,09
Patrulis 3 619,41 2,5 840,15
Poskyrio viršininkas 5 1544,76 3,2 2093,35
Postinis 1 570,81 - -
Rinktinės vadas 1 1568,06 1 2090,94
Skyriaus viršininkas 32 1690,30 29 2216,26
Skyriaus viršininko pavaduotojas - - - -
Specialistas 62 1022,96 48,2 1356,56
Tarnybos viršininkas 3 1686,55 3 2268,28
Tyrėjas 187 983,42 199,2 1310,33
Valdybos viršininkas 5 1992,71 4 2661,82
Valdybos viršininkas 1 2016,90 2 2716,98
Vyresnysis patrulis 4 862,40 3 1197,78
Vyresnysis postinis 1 837,60 1 1102,30
Vyresnysis specialistas 52 1181,16 41,5 1575,86
Vyresnysis tyrėjas 140 1144,31 150,8 1538,20
Vyriausiasis patrulis 135 780,54 118,8 1060,22
Vyriausiasis postinis 46 925,27 49,7 1231,97
Vyriuasiasis specialistas 9 1277,04 13 1782,59
Vyriausiasis tyrėjas 108 1382,04 116 1834,46
         
Karjeros tarnautojai:
Patarėjas - - 2 1706,24
Poskyrio vedėjas 3 1214,64 2,2 1517,46
Skyriaus vedėjas 3 1448,39 4 1940,21
Specialistas 29 661,76 6,5 1034,39
Vyresnysis specialistas 36 677,06 12,2 1190,41
Vyriausiasis specialistas 14 1142,94 13 1590,67
Dirbantys pagal sutartį:
Administratorius 5 804,77 10 1098,80
Archyvaras 1 843,83 1 1136,73
Bendruomenės slaugytojas 1 770,00 1 1053,15
Darbininkas 3 481,78 2 721,50
Dezinfekuotojas 1 721,60 1 945
Dispečeris - - 1 1017,45
Kapelionas 1 128,70 1 232,05
Kurjeris - - - -
Pastatų techninės priežiūros darbininkas 4 621,76 - -
Raštvedys 2 838,75 1,2 1053,15
Ryšininkas 4 762,28 4 1058,17
Sandėlininkas 2 676,58 - -
Specialistas 15 626,72 13,5 984,46
Statinių aptarnavimo specialistas - - 3 820,75
Transporto priemonių aptarnavimo specialistas - - 2 926,63
Ūkvedys 1 704,70 - -
Vairuotojas 1 616,95 2 908,25
Valytojas - - - -
Vyresnysis raštvedys 1 798,37 1 1040,28
Vyresnysis specialistas 20 761,19 34 1137,36
Vyriausiasis bendruomenės slaugytojas 1 872,20 1 1168,12
Vyriausiasis specialistas 1 876,15 7,5 1353,73
         

Išmokėtos vienkartinės piniginės išmokos iš sutaupytų darbo užmokesčio asignavimų per 2019 m.

Skatinimo priežastis 2018 m. 2019 m.
Darbuotojų skaičius Suma, eurais Darbuotojų skaičius Suma, eurais
         
         
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-25