Darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas 2018 m. 2019 m. III ketv.
Pareigybių skaičius Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, eurais Pareigybių skaičius Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, eurais
Įstaigos Viršininkas     1 3225,97
Įstaigos Viršininko pavaduotojas     2 2777,14
Komisariato viršininkas 8 1902,16 8 2489,07
Būrio vadas - - 7,8 1605,53
Kuopos vadas 3 1305,64 3 1741,09
Patrulis 3 619,41 2,5 840,15
Poskyrio viršininkas 5 1544,76 3,2 2093,35
Postinis 1 570,81 - -
Rinktinės vadas 1 1568,06 1 2090,94
Skyriaus viršininkas 32 1690,30 29 2216,26
Skyriaus viršininko pavaduotojas - - - -
Specialistas 62 1022,96 48,2 1356,56
Tarnybos viršininkas 3 1686,55 3 2268,28
Tyrėjas 187 983,42 199,2 1310,33
Valdybos viršininkas 5 1992,71 4 2661,82
Valdybos viršininkas 1 2016,90 2 2716,98
Vyresnysis patrulis 4 862,40 3 1197,78
Vyresnysis postinis 1 837,60 1 1102,30
Vyresnysis specialistas 52 1181,16 41,5 1575,86
Vyresnysis tyrėjas 140 1144,31 150,8 1538,20
Vyriausiasis patrulis 135 780,54 118,8 1060,22
Vyriausiasis postinis 46 925,27 49,7 1231,97
Vyriuasiasis specialistas 9 1277,04 13 1782,59
Vyriausiasis tyrėjas 108 1382,04 116 1834,46
         
Karjeros tarnautojai:
Patarėjas - - 2 1706,24
Poskyrio vedėjas 3 1214,64 2,2 1517,46
Skyriaus vedėjas 3 1448,39 4 1940,21
Specialistas 29 661,76 6,5 1034,39
Vyresnysis specialistas 36 677,06 12,2 1190,41
Vyriausiasis specialistas 14 1142,94 13 1590,67
Dirbantys pagal sutartį:
Administratorius 5 804,77 10 1098,80
Archyvaras 1 843,83 1 1136,73
Bendruomenės slaugytojas 1 770,00 1 1053,15
Darbininkas 3 481,78 2 721,50
Dezinfekuotojas 1 721,60 1 945
Dispečeris - - 1 1017,45
Kapelionas 1 128,70 1 232,05
Kurjeris - - - -
Pastatų techninės priežiūros darbininkas 4 621,76 - -
Raštvedys 2 838,75 1,2 1053,15
Ryšininkas 4 762,28 4 1058,17
Sandėlininkas 2 676,58 - -
Specialistas 15 626,72 13,5 984,46
Statinių aptarnavimo specialistas - - 3 820,75
Transporto priemonių aptarnavimo specialistas - - 2 926,63
Ūkvedys 1 704,70 - -
Vairuotojas 1 616,95 2 908,25
Valytojas - - - -
Vyresnysis raštvedys 1 798,37 1 1040,28
Vyresnysis specialistas 20 761,19 34 1137,36
Vyriausiasis bendruomenės slaugytojas 1 872,20 1 1168,12
Vyriausiasis specialistas 1 876,15 7,5 1353,73
         

Išmokėtos vienkartinės piniginės išmokos iš sutaupytų darbo užmokesčio asignavimų per 2019 m.

Skatinimo priežastis 2018 m. 2019 m.
Darbuotojų skaičius Suma, eurais Darbuotojų skaičius Suma, eurais
         
         
Pareigybės pavadinimas 2018 m. IV ketv. 2017 m.
Pareigybių skaičius Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, eurais Pareigybių skaičius Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, eurais
Komisariato viršininkas 8 1902,16 7 1722,44
Kuopos vadas 3 1305,64 3 1195,85
Patrulis 3 619,41 6 595,75
Poskyrio viršininkas 5 1544,76 7 1332,52
Postinis 1 570,81 2 593,43
Rinktinės vadas 1 1568,06 1 1336,72
Skyriaus viršininkas 32 1690,30 36 1468,94
Skyriaus viršininko pavaduotojas - - 1 1528,57
Specialistas 62 1022,96 67 985,44
Tarnybos viršininkas 3 1686,55 3 1443,65
Tyrėjas 187 983,42 178 929,78
Valdybos viršininkas 5 1992,71 5 1739,31
Valdybos viršininkas 1 2016,90 1 1444,13
Vyresnysis patrulis 4 862,40 6 738,25
Vyresnysis postinis 1 837,60 2 761,37
Vyresnysis specialistas 52 1181,16 52 1135,38
Vyresnysis tyrėjas 140 1144,31 139 1064,48
Vyriausiasis patrulis 135 780,54 138 748,55
Vyriausiasis postinis 46 925,27 53 886,64
Vyriuasiasis specialistas 9 1277,04 5 1192,94
Vyriausiasis tyrėjas 108 1382,04 96 1242,74
         
Karjeros tarnautojai:
Poskyrio vedėjas 3 1214,64 3 1102,24
Skyriaus vedėjas 3 1448,39 4 1393,56
Specialistas 29 661,76 41 588,80
Vyresnysis specialistas 36 677,06 42 704,86
Vyriausiasis specialistas 14 1142,94 11 1088,45
Dirbantys pagal sutartį:
Administratorius 5 804,77 - -
Archyvaras 1 843,83 3 732,73
Bendruomenės slaugytojas 1 770,00 1 650,40
Darbininkas 3 481,78 3 442,70
Dezinfekuotojas 1 721,60 1 577,20
Kapelionas 1 128,70 1 115,00
Kurjeris - - 1 480,70
Pastatų techninės priežiūros darbininkas 4 621,76 4 555,81
Raštvedys 2 838,75 21 600,90
Ryšininkas 4 762,28 3 678,84
Sandėlininkas 2 676,58 2 603,00
Specialistas 15 626,72 18 585,26
Ūkvedys 1 704,70 1 661,70
Vairuotojas 1 616,95 2 558,60
Valytojas - - - -
Vyresnysis raštvedys 1 798,37 4 701,58
Vyresnysis specialistas 20 761,19 9 712,18
Vyriausiasis bendruomenės slaugytojas 1 872,20 1 796,90
Vyriausiasis specialistas 1 876,15 - -
         

Išmokėtos vienkartinės piniginės išmokos iš sutaupytų darbo užmokesčio asignavimų per 2018 m.

Skatinimo priežastis 2018 m. 2017 m.
Darbuotojų skaičius Suma, eurais Darbuotojų skaičius Suma, eurais
         
         
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-10-30