Darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas 2017 m. III ketv. 2016 metai
Pareigybių skaičius Vidutinis mėnesio darbo
užmokestis, eurais
Pareigybių skaičius Vidutinis mėnesio darbo
užmokestis, eurais
Pareigūnai:
Įstaigos Viršininkas 1 2241,38 1 2242,48
Įstaigos Viršininko pavaduotojas 2 1989,1 2 1893,49
Komisariato Viršininkas 7 1737,64 8 1703,2
Skyriaus viršininkas 35 1541,63 34 1435,69
Skyriaus viršininko pavaduotojas 1 1495,24    
Valdybos viršininkas 6 1659,14 6 1705,91
Rinktinės vadas 1 1410,39 1 1528,09
Kuopos vadas 3 1194,4 3 1044,04
Poskyrio viršininkas 8 1329,66 18 1167,37
Nuovados Viršininkas     1 1049,53
Tarnybos Viršininkas 3 1470,84 3 1425,26
Būrio vadas 7 1186,46 13 1106,63
Vyriausiasis tyrėjas 86 1226,76 70 1102,01
Vyriausiasis specialistas 5 1137,31 6 992,94
Vyresnysis tyrėjas 129 1033,95 93 946,55
Vyresnysis specialistas 58 1059,23 76 950,7
Specialistas 64 988,96 95 793,73
Tyrėjas 191 896,59 239 795,56
Vyriausiasis patrulis 143 849,56 186 667,83
Vyriausiasis postinis 57 872,5 65 817,51
Vyresnysis patrulis     13 602,7
Vyresnysis postinis     5 637,2
Patrulis     7 489,49
Postinis     3 549,64
Karjeros tarnautojai:
Skyriaus Vedėjas 4 1397,77 5 1389,55
Poskyrio Vedėjas 3 1093,39 3 1096,74
Vyriausiasis specialistas 11 1085,15 12 970,24
Vyresnysis specialistas 38 907,64 42 831,55
Specialistas 42 690,2 40 577,6
Dirbantys pagal sutartį:
Archyvaras 3 683,32 2 608,44
Kapelionas 1 115,49 1 106,03
Bendruomenės slaugytojas 1 649,9 2 507,65
Darbininkas 2 496,84 10 388,02
Dezinfekuotojas 1 565,5 1 323,56
Elektrikas     1 159,36
Vyresnysis specialistas 7 628,03 7 457,53
Kūrikas     1 200,49
Kurjeris 1 477,9 1 394,54
Maisto išdavėjas     2 360,23
Raštvedys 21 593,63 21 494,69
Sandėlininkas 2 386,08 1 576,03
Specialistas 17 563,8 34 473,11
Šaltkalvis remontininkas     1 410,8
Ūkvedys 1 649,64 6 538,26
Vairuotojas 2 558,44 1 522,26
Ryšininkas 3 686,79    
Vyresnysis raštvedys 4 655,04 2 638,88
Vyriausiasis bendruomenės slaugytojas 1 771,89 1 613,44

Išmokėtos vienkartinės piniginės išmokos iš sutaupytų darbo užmokesčio asignavimų per 2017 m.

Skatinimo priežastis 2017 m. 2016 m.
Darbuotojų skaičius Suma, eurais Darbuotojų skaičius Suma, eurais
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-07-19 nut. Nr. 1167 „ Dėl vienkartinių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2,3 punktas ir Lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 511,  5.4 punktu(DS)     63 12500
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-07-19 nut. Nr. 1167 „ Dėl vienkartinių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2,3 punktas ir 2014-12-15 LR VRM raštas Nr. 5-S-4334 ( STATUTINIAMS TARNAUTOJAMS)     120 19830
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-07-19 nut. Nr. 1167 „ Dėl vienkartinių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2,3 punktas ir Lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 511,  5.4 punktu(Karjeros VT)     13 2600
Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo 22 str. 14 d. 4 p.  ir LR Vyriausybės 2002-06-17 nutarimą Nr. 909 ( Tarnybinės veiklos vertinimas). Karjeros valstybės tarnautojai 3 1957,5 6 2385,8
Lietuvos policijos generalinio  komisaro 2017-02-22 įsakymu Nr. 5-V2-26 „ Dėl papildomų asignavimų darbuotojams skatinti už sulaikytus neteisėtabako gaminių policijos įstaigoms patvirtinimo:toje apyvartoje 4 733 3 1000
Lietuvos policijos generalinio  komisaro 2017-02-07 įsakymu Nr. 5-TE-52 „ Dėl Lietuvos policijos pareigūnų skatinimo“ 1 924,63    
Lietuvos policijos generalinio  komisaro 2006-12-22 įsakymu Nr. 5-V-800 „ Dėl apdovanojimo ir skatinimo policijos sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 17 2200    
Vadovaujantis LR vidaus tarnybos statuto 60 st. 2 d. , atsižvelgiant į Vienkartinių pašalpų , priedų ir priemokų skyrimo komisijos protokolą. 38 15430    
Iš viso: 63 21245,13 205 38315,8
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-10-30